Et urbant møtested

Konseptet er utformet med en tett og bymessig bebyggelse for et levende bymiljø og byrom med urbane kvaliteter. Hensikten er å skape et inviterende og inspirerende bygnings- og arbeidsmiljø der de gode møteplassene står i fokus.

Ambisjonen er å skape en moderne næringspark av internasjonalt format – et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv, og en næringslivsmotor for hele Vestlandet.

I Bergen Business Park kan spisskompetente miljøer fra ulike bransjer som verdsetter nyskapende arbeidsmiljøer, kunnskapsdeling, fellesskap og gode opplevelser møtes. Gjennom innovativ arkitektur, urbane møteplasser og varierte grøntområder ønsker vi å skape et inkluderende og levende miljø med en helhetlig felles identitet.

Midt i fellesskapet kan den enkelte bedrift dyrke sin identitet og utvikle seg under de beste forhold – nå og i fremtiden. Næringsparken får en fleksibel struktur som gjør den tilpasningsdyktig og bærekraftig over tid. Med høye miljøambisjoner og et helhetlig fokus på bærekraft, vil Bergen Business Park være et attraktivt valg for fremtidsrettede virksomheter.

Våre ambisjoner bygges på:

DESTINASJON

Bergen Business Park skal være en kunnskapsdestinasjon med et inspirerende miljø for samspill mellom kunnskap og opplevelser.

FELLESSKAP

Et mangfold av ulike bedrifter og næringer samlet i èn park gir en tydelig felles identitet. Den enkelte bedrift nyter godt av fordelene ved å være en del av et større fellesskap, samtidig som den har rom for å dyrke sin profil og egenart.

INNOVASJON

Tetthet av arbeidsplasser rundt felles møtesteder og funksjoner skaper samspill mellom mennesker. Der bedrifter og bransjer møtes, deles kunnskap og idéer. Slik vokser nye tanker frem, og slik skapes innovasjon.

KVALITET

Sterke aktører med kunnskap og erfaring fra komplekse utviklingsprosjekter sikrer kompetent planlegging og prosjektstyring. Innovativ arkitektur, gjennomgående fokus på miljø og bærekraft og attraktivt innhold vil bidra til å tiltrekke seg den beste kompetansen i næringslivet.

FLERFASET UTVIKLING

Bygningsmassen er samlet i ulike enheter, og prosjektet er tilpasset en flerfaset og langsiktig realisering. Første fase med hotell og 3 kontorbygg etableres nærmest flyplassen. De videre fasene er fleksible i rekkefølge, størrelse og plassering, og vil koble seg på et fungerende system i forhold kommunikasjon og fellesfunksjoner.

a-lab

Arkitekten har ordet

Bergen Business Park – Flesland blir en del av et nytt viktig knutepunkt i Bergensregionen. Med attraktive arbeidsplasser og gangavstand til flyplass og bybane er koblingene internasjonalt og lokalt godt forankret. Beliggenheten vil være et konkurransefortrinn i en voksende by og næringsområde.

Masterplanen skaper to definerte klynger hvor byggene danner et klart felleskap og en klar grense til vestlandsnaturen som ligger utenfor. På denne måten skaper man en felles samlende identitet for hele Businessparken. Hver enkelt bedrift vil være en del av et sterkt felleskap i et innovativt miljø. Bebyggelsen ligger rundt felles torg og det er fokusert på å skape felles møteplasser med byliv og bytilbud. Dette vil være sentrale møteplasser som skaper et felles liv for hele parken. Der mennesker samles utveksles idéer og man skaper innovasjon!

Byggene vil være fremtidsrettet og innovative, og i møtet mellom en god masterplan og arkitektur av høyeste kvalitet skapes et godt arbeidsmiljø. Det blir fokusert på lavenergi-løsninger og teknologi for å skape et minst mulig energikonsum. I tillegg blir det gjort grep i masterplanen som sikrer et fremtidsrettet miljø på alle nivå. En arkitektur som tar vare på fremtiden.

I Bergen Business Park kan man effektivt bevege seg mellom arbeidsplassen, hotellet, konferanser, møter, flyplass og bybane i løpet av en produktiv arbeidsdag. De tilbudene man behøver vil være tilgjengelig og nære gjennom hele dagen. Med en beliggenhet ved siden av flyplassen vil Bergen Business Park danne grunnlaget for en god og effektiv verdiskapning i et tett og innovativt næringsmiljø.

Geir Haaversen<

Geir Haaversen
Partner / Daglig leder

Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt