Rom for innovasjon

Planløsningene er utformet med tanke på høy fleksibilitet for ulike kombinasjoner av åpne løsninger, lukkede kontorer, stillerom og felles møterom.

Lobbyen på torgplan har felles resepsjonstjeneste, kafé og møtesteder for de ansatte og besøkende i parken. Koblet til et sentralt trappe- og heistårn fungerer byggets store fellesrom både som hovedkommunikasjonsåre og som en viktig sosial arena i seg selv. Lobbyen vil være en felles arena for hele næringsparken hvor man kan møte gjester, booke møter, holde events, sjekke flytider, leie bil, arbeide eller spise. En utvidet airportlounge. Dette blir et viktig møtested for innovasjon.

Bygget er et flerbrukerbygg og er designet som et moderne, robust og fleksibelt kontorbygg for fremtiden. Bygget vil tilfredsstille alle dagens og morgendagens krav og vil tilby gode arbeidsmiljøer for alle ansatte. Det er lagt vekt på å skape gode, luftige og lyse arbeidsplasser. De ansatte skal være i et inspirerende miljø med høy kvalitet som kommer av god design, helhetlig planlegging og robust gjennomføring.

Bygget tilbyr fleksible og arealeffektive planløsninger som egner seg for en eller flere brukere pr plan. Sirkulasjon og kjerner er lagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeidsarealer og samtidig sikrer best mulige kvaliteter i arbeidssonene.


Sirkulasjon

Det er lagt opp til en enkel og effektiv sirkulasjon rundt kjernen i bygget. Fra trapp og heis kommer man direkte til resepsjon og sosial sone før man beveger seg inn i bygget.


Deling av plan

Planprinsippet gjør det enkelt å dele et plan mellom to leietakere. Begge vil kunne ha en resepsjon/sosial sone i direkte tilknytning til trapp og heis.


Kvaliteter i plan

Planløsningene med sentral kjerne skaper gode fleksible soner med dagslys og utsiktsforhold. Arbeidsonene har god kontakt med det utvendige miljøet, utsikten mot flyplassen, fjorden og livet på torget. Det er effektiv kommunikasjon og korte avstander som knytter arbeidssonene sammen.


Soner

Planen skaper tydelige soner som er enkle å møblere for større eller mindre grupper. Arbeidsonene er skjermet fra hverandre med møteromsfunksjoner og gir gode forhold for fokusert arbeid. Den sosiale sonen ligger sentralt og i direkte tilknytning til trapp og heis.


http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b1-01.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b1-02.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b1-03-05-7030.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b1-03-05-100C.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b1-03-05-100L.png
{{ currentPlan.title }} {{ currentPlan.kvm }} m²
Cellekontor: {{ currentPlan.cubicle }}
Åpen arbeidsplass: {{ currentPlan.openWorkplace }}
Møterom: {{ currentPlan.meetingRooms }}
Stillerom: {{ currentPlan.quietRooms }}
m² pr. arbeidsplass: {{ currentPlan.workplaceKvm }}

Del av et felleskap

Bygget vil inngå i et større fellesskap rundt et sentralt torg, hvor torget fungerer som et møtested for de ansatte og besøkende til næringsparken. Deler av kontorbyggenes arealer på gateplan mot torget vil bestå av service- og publikumsrettede funksjoner for å ivareta de ansatte og besøkendes ulike behov. Her planlegges for eksempel serveringsarealer, treningsfasiliteter og handel samt gode arenaer for arbeid og uformelle møter.

Den tette bebyggelsen med servicefunksjoner rundt torget, vil sammen med hotellet utgjøre en helhet og komplett ramme for utvikling av morgendagens arbeidsplasser.

Bærekraft

Gjennom BREEAM sertifisering vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt