Moderne og robuste løsninger

Bygget er planlagt som et enbrukerbygg hvor en leietaker vil kunne utvikle seg effektivt i et kompakt, fleksibelt og robust konsept. Bygget er knyttet sammen med en åpen trapp fra lobby til alle etasjer og binder på den måten alle de ansatte sammen som en større enhet.

Bygget er designet for å tilfredsstille dagens og morgendagens krav til gode arbeidsplasser. Det er fokusert på å skape lyse og luftige lokaler hvor de ansatte vil trives. Planløsningene med en kompakt kjerne frigir lyse arealer og muliggjør en stor grad av fleksibilitet for møbleringen av arbeidssonen. Dette gir en fleksibilitet over tid og bygget kan tilpasses en bedrifts behov mens den utvikles.

Bygget har en romslig og innbydende lobby ut mot torget. Fra lobbyen beveger man seg effektivt gjennom bygget gjennom et åpent trappeløp eller en sentralt plassert kjerne. Et større møtesenter kan etableres i forbindelse med lobbyen etter behov. Hver etasje har sentralt plassert sosial sone som skaper interaksjon blant de ansatte. Dette skaper trivsel og innovasjon. Arbeidsplassene er delt i skjermede soner som skaper rom for konsentrasjon og produktivitet.

Del av felleskap

Bygget vil inngå i et større fellesskap rundt et sentralt torg, hvor torget fungerer som et møtested for de ansatte og besøkende til næringsparken. Deler av kontorbyggenes arealer på gateplan mot torget vil bestå av service- og publikumsrettede funksjoner for å ivareta de ansatte og besøkendes ulike behov. Her planlegges for eksempel serveringsarealer, treningsfasiliteter og handel samt gode arenaer for arbeid og uformelle møter. Den tette bebyggelsen med servicefunksjoner rundt torget, vil sammen med hotellet utgjøre en helhet og komplett ramme for utvikling av morgendagens arbeidsplasser.

Bærekraft

Gjennom BREEAM sertifisering vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.


Fleksible arbeidsarealer

En kompakt sentral kjerne skaper store, sammenhengende og åpne arealer langs fasade med gode dagslysforhold. Disse sonene er helt fleksible og kan møbleres etter brukers ønsker i større eller mindre enheter. Planprinsippet skaper mulighet for fleksibilitet over tid og kan endres i takt med bedriftens utvikling.

Kvaliteter i plan

Planløsningene med sentral kjerne skaper gode fleksible soner med gode dagslys og utsiktsforhold. Arbeidsonene har god kontakt med det utvendige miljøet, utsikten mot flyplassen, fjorden og livet på torget. Det er effektiv komunikasjon og korte avstander som knytter arbeidssonene sammen.


Sirkulasjon

Det er lagt opp til en enkel og effektiv sirkulasjon rundt kjernen i bygget. Fra trapp og heis kommer mann direkte til resepsjon og sosial sone før man beveger seg inn i bygget.

Soner

Planen skaper tydelige soner som er enkle å møblere for større eller mindre grupper. Arbeidsonene er skjermet fra hverandre med møteromsfunksjoner og gir gode forhold for fokusert arbeid. Den sosiale sonen ligger sentralt og i direkte tilknytning til trapp og heis.


http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b2-01.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b2-02.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b2-03-05-7030.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b2-03-05-100C.png
http://bergenbusinesspark.no/img/plans/b2-03-05-100L.png
{{ currentPlan.title }} {{ currentPlan.kvm }} m²
Cellekontor: {{ currentPlan.cubicle }}
Åpen arbeidsplass: {{ currentPlan.openWorkplace }}
Møterom: {{ currentPlan.meetingRooms }}
Stillerom: {{ currentPlan.quietRooms }}
m² pr. arbeidsplass: {{ currentPlan.workplaceKvm }}
Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt