Expo-bygget

Expo-bygget

Effektivt flerbrukerbygg med sterk arkitektonisk identitet, tilpasset mindre kontorbrukere. Med umiddelbar nærhet til flyplassen og kollektivknutepunktet vil bygget ha en fantastisk eksponering mot flyplassen og kontakt med et viktig tyngdepunkt i Bergen.

Les mer Se planløsning

Midt-bygget

Midt-bygget

Effektivt ènbrukerbygg tilpasset større leietakere som søker identitetsskapende arealer med gode løsninger for økt samhandling. Med plassering tett på den nye terminalbygningen på Flesland ligger bygget sentralt i forhold til ett av Bergens viktigste knutepunkt.

Les mer Se planløsning

Hotellet

Comfort hotel Bergen Airport åpnet sine dører i Bergen Business Park 28. februar 2017.

Les mer
Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt