Expobygget snart fullt

Expobygget har vært en suksess, og er nå snart fullt utleid. Det er kun et fåtall kvadratmeter kontor til leie i dette bygget som er klart til innflytting i november.

Bygget vil inneholde 5 lyse og trivelige kontoretasjer. Underetasjen inneholder parkering for bil og sykkel, samt garderobefasiliteter. Alt med direkte heisadkomst til det enkelte kontorareal.

Kontorbyggets første etasje mot torget vil ha ulike servicefunksjoner som kontorhotell og co-working-stasjoner inkludert lounge med servering, samt møte- og konferansefasiliteter.

Sirkulasjon og kjerner i bygget er planlagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeidsarealer og gode kvaliteter i arbeidssonene.

Følg byggingen av Expo her..

 

 

Expobygget utformes med tanke på høy fleksibilitet for ulike kombinasjoner av åpne løsninger, lukkede kontorer, stillerom og felles møterom. Svært funksjonelt og effektivt flerbrukerbygg designet som et moderne og fleksibelt kontorbygg for fremtiden. Bygget vil tilfredsstille alle dagens og morgendagens krav og vil tilby gode arbeidsmiljøer for alle ansatte. Det er lagt vekt på å skape gode, luftige og lyse arbeidsplasser. Sirkulasjon og kjerner er lagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeidsarealer og samtidig sikrer best mulige kvaliteter i arbeidssonene.

Expobygget er innfallsporten til Bergen Business Park som er en ny og innovativ næringspark under etablering ved Vestlandets største trafikknutepunkt; Bergen Lufthavn Flesland. I disse omgivelsene vokser det frem et levende miljø med grønne lunger og gode møteplasser som danner en unik ramme for morgendagens arbeidsplasser. Praktfulle Comfort hotell er allerede ferdigstilt. Området utvikles videre med moderne kontorer, hotell, spisesteder og forretninger.

Gjennom BREEAM sertifisering vil byggene oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Expobygget ferdigstilt i 2019

For mer informasjon om Expo Bygget og Bergen Business Park

Kontaktskjema

 • Fredrik Stenvik

  Partner

  +47 92 29 0575

  fs@wps.no

 • Lars Erik Wirsching

  Partner / daglig leder

  +47 90 56 73 80

  lew@wps.no