Midtbygget i korte trekk

 • Her kan de ansatte kombinere aktiv livsstil med effektivt arbeid da bygget inneholder treningsfasiliteter, sykkelparkering og garderobeløsninger

 • Midtbygget ligger 3 minutter fra flyplassen til fots. Bygget utgjør en del av fase I bestående av tre næringsbygg og Comfort hotel Bergen Airport som stod ferdig i 2017.

 • Torgplanet utenfor Midtbygget er utviklet med fokus på møte mellom mennesker.

 • Gjennom BREEAM Exellent er bygget oppført med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det er fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Ledig

800 kvm

kontor
5500 kvm

fordelt på

5 etasjer

Midtbygget her på 5500 kvm. fordelt over 5 etasjer med effektive og miljøvennlige kontorlokaler. Bygget inneholder også blant annet møteromsfasiliteter, sykkelparkering og garderober.

Parkering

i

Kjeller

Byggets leietakere disponerer parkeringsplasser i byggets kjeller etasje.

Kontorhotell

og

møtesenter

Expobygget som ligger like ved har CoWork space og møteromsfasiliteter over to etasjer.

Restaurant

og

overnatting

Med Comfort Hotel Bergen Airport som nærmeste nabo er det enkelt å ha tilreisende på besøk.

Midtbygget er oppført med høy standard og moderne arkitektur

Midtbygget er andre kontorbygg som står ferdig i Bergen Business Park, og er beliggende kun få meter fra Bybanestopp, og terminalbygget på Bergen Lufthavn. Gjennom moderne arkitektur, og med svært god eksponering er Midtbygget et sterkt identitetsskapende bygg i parken. Noen få skritt over torget ligger Comfort Hotel Bergen Airport der hotellets hyggelige restaurant fungerer som kantine for Midtbyggets leietakere, og der hotellets møteromavdeling gir ekstra kapasitet ved behov.

Det er etablert garasjeanlegg for bil med ladepunkter for el-bil i Midtbyggets underetasje med direkte adkomst til kontorene. Det samme gjelder innendørs sykkelparkering med fullt garderobeanlegg, og tørkerom. Det tilbys også treningsfasiliteter på hotellet.

Hvordan kan vi skreddersy dine lokaler?

Vi vet lite om behovene om 20 år. Fleksibilitet innebærer å planlegge for det uplanlagte. Byggenes form, størrelse og høyde kan tilpasses behovene til den enkelte leietaker. Bedrifter kan vokse og endres, og bygg kan forbindes eller splittes. Fleksible kontorbygg gjør prosjektet robust og økonomisk bærekraftig over tid.

Bygget tilbyr fleksible og arealeffektive planløsninger som egner seg for en eller flere brukere pr plan. Sirkulasjon og kjerner er lagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeids-arealer og samtidig sikrer best mulige kvaliteter i arbeidssonene.

Fortell oss hvordan dere ønsker morgendagens kontorer, så finner vi en løsning sammen.

Fra 300 kvm i et internasjonalt format.

Bergen Business Park skal være et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv og en næringslivsmotor for hele Vestlandet.

Midt i fellesskapet kan den enkelte bedrift dyrke sin identitet og utvikle seg under de beste forhold – nå og i fremtiden. Næringsparken har en fleksibel struktur som gjør den tilpasningsdyktig og bærekraftig over tid, og kan tilby lokaler fra 300 kvadrat.

Workplace powered by future

Kontakt oss i dag

Så skreddersyr vi morgendagens kontorløsning i Bergen Business Park for din bedrift

Kontaktskjema


  • Fredrik Stenevik

   Partner

   +47 92 29 0575

   fs@wps.no

  • Magnus Karlstad

   Næringsmegler

   +47 94 82 91 25

   mdk@wps.no