Midtbygget i korte trekk

 • Her kan de ansatte kombinere aktiv livsstil med effektivt arbeid da bygget inneholder treningsfasiliteter, sykkelparkering og garderobeløsninger

 • Midtbygget vil ligge 3 minutter fra flyplassen til fots. Bygget utgjør en del av fase I bestående av tre næringsbygg og Comfort hotel Bergen Airport som stod ferdig i 2017.

 • Torgplanet utenfor Midtbygget utvikles med fokus på møte mellom mennesker.

 • Gjennom BREEAM Exellent vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Breeam

Nor

Excellent

Gjennom BREEAM sertifisering vil bygget opp-føres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Nærhet

til

Flyplassen

3 minutters gange fra Expobygget finner du flyplassterminalen, bybane og annen kollektivtransport. Fra Bergen Business Park når du Bergen sentrum på 20 min, Gardermoen på 50 min, København på 90 min, og London på 120 min.

6000 kvm

fordelt på

5 etasjer

I Midtbygget kan vi tilby 6000 kvm. fordelt over 5 etasjer med effektive og miljøvennlige kontorlokaler. Bygget inneholder også blant annet møteromsfasiliteter, sykkelparkering og garderober.

Parkering

i

Kjeller

Byggets leietakere vil disponere parkeringsplasser i byggets kjeller etasje.

Kontorhotell

og

møtesenter

Expobygget som ligger like ved vil ha CoWork space og møteromsfasiliteter over to etasjer.

Restaurant

og

overnatting

Med Comfort Hotel Bergen Airport som nærmeste nabo er det enkelt å ha tilreisende på besøk.

Midtbygget oppføres med høy standard og moderne arkitektur

Midtbygget er andre kontorbygg under oppføring i Bergen Business Park, og er beliggende kun få meter fra Bybanestopp, og terminalbygget på Bergen Lufthavn. Gjennom moderne arkitektur, og med svært god eksponering vil Midtbygget være sterkt identitetsskapende. Noen få skritt over torget ligger Comfort Hotel Bergen Airport der hotellets hyggelige restaurant fungerer som kantine for Midtbyggets leietakere, og der hotellets møteromavdeling gir ekstra kapasitet ved behov.

Det etableres garasjeanlegg for bil med ladepunkter for el-bil i Midtbyggets underetasje med direkte adkomst til kontorene. Det samme gjelder innendørs sykkelparkering med fullt garderobeanlegg, og tørkerom. Det vil også kunne tilbys treningsfasiliteter på hotellet.

Hvordan kan vi skreddersy dine lokaler?

Vi vet lite om behovene om 20 år. Fleksibilitet innebærer å planlegge for det uplanlagte. Byggenes form, størrelse og høyde kan tilpasses behovene til den enkelte leietaker. Bedrifter kan vokse og endres, og bygg kan forbindes eller splittes. Fleksible kontorbygg gjør prosjektet robust og økonomisk bærekraftig over tid.

Bygget tilbyr fleksible og arealeffektive planløsninger som egner seg for en eller flere brukere pr plan. Sirkulasjon og kjerner er lagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeids-arealer og samtidig sikrer best mulige kvaliteter i arbeidssonene.

Fortell oss hvordan dere ønsker morgendagens kontorer, så finner vi en løsning sammen.

Fra 300 kvm i et internasjonalt format.

Bergen Business Park skal være et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv og en næringslivsmotor for hele Vestlandet.

Midt i fellesskapet kan den enkelte bedrift dyrke sin identitet og utvikle seg under de beste forhold – nå og i fremtiden. Næringsparken får en fleksibel struktur som gjør den tilpasningsdyktig og bærekraftig over tid, og kan tilby lokaler fra 300

Kontakt oss i dag

Så skreddersyr vi morgendagens kontorløsning i Bergen Business Park for din bedrift

Kontaktskjema


  • Fredrik Stenevik

   Partner

   +47 92 29 0575

   fs@wps.no

  • Magnus Karlstad

   Næringsmegler

   +47 94 82 91 25

   mdk@wps.no