bergen Sentrum

20

minutter

2 minutters tørrskodd gange fra Expo Bygget finner du flyplassterminalen, bybane og annen kollektiv transport.

Fra Bergen Business Park når du Bergen sentrum på 20 min, Oslo på 50 min, København på 90 min og London på 120 min.

Lokaler fra

300

kvadratmeter

Planløsningene er utformet med tanke på høy fleksibilitet for ulike kombinasjoner av åpne løsninger, lukkede kontorer, stillerom og felles møterom.

Bygget tilbyr fleksible, skreddersydde og arealeffektive planløsninger som egner seg for en eller flere brukere pr plan.

BREEAM

Excellent

Gjennom BREEAM sertifisering vil bygget opp-føres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Comfort

hotel

Bergen Airport

Hotellet ligger kun 2 minutter unna flyet. Passer like bra for møter og konferanser som et sted å henge før flyet letter.

Rom

for

innovasjon

Expo Bygget

Her kan de ansatte kombinere aktiv livsstil med effektivt arbeid da bygget inneholder treningsfasiliteter, sykkelparkering og garderobeløsninger. Arbeidssonene har god kontakt med det utvendige miljøet, utsikten mot flyplassen, fjorden og livet på torget. Det er effektiv kommunikasjon og korte avstander som knytter arbeidssonene sammen.

Sentralt torg

og

Hyggelig utemiljø

Et sentralt torg og hyggelig utemiljø for avkobling og uformelle møter.

Møtesteder

torgplan

Arealene på torgplanet utvikles med tanke på de gode møteplassene. Her planlegges det for en utvidet “airport-lounge” i kombinasjon med co-working kontorhotell, og møtefasiliteter.

Moderne

Robust

Fleksibelt

Bygget er et flerbrukerbygg og er designet som et moderne, robust og fleksibelt kontorbygg for fremtiden. Bygget vil tilfredsstille alle dagens og morgendagens krav og vil tilby gode arbeidsmiljøer for alle ansatte.

Nærhet

til

Flyplassen

2 minutters gange fra Expobygget finner du flyplassterminalen, bybane og annen kollektivtransport. Fra Bergen Business Park når du Bergen sentrum på 20 min, Gardermoen på 50 min, København på 90 min, og London på 120 min.

Fra 300 kvm i et internasjonalt format.

Bergen Business Park skal være et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv og en næringslivsmotor for hele Vestlandet.

Midt i fellesskapet kan den enkelte bedrift dyrke sin identitet og utvikle seg under de beste forhold – nå og i fremtiden. Næringsparken får en fleksibel struktur som gjør den tilpasningsdyktig og bærekraftig over tid, og kan tilby lokaler fra 300 kvm.

Hvordan kan vi skreddersy dine lokaler?

Vi vet lite om behovene om 20 år. Fleksibilitet innebærer å planlegge for det uplanlagte. Byggenes form, størrelse og høyde kan tilpasses behovene til den enkelte leietaker. Bedrifter kan vokse og endres, og bygg kan forbindes eller splittes. Fleksible kontorbygg gjør prosjektet robust og økonomisk bærekraftig over tid.

Bygget tilbyr fleksible og arealeffektive planløsninger som egner seg for en eller flere brukere pr plan. Sirkulasjon og kjerner er lagt på en slik måte at det sikrer mest mulig fleksibilitet for møblering av arbeids-arealer og samtidig sikrer best mulige kvaliteter i arbeidssonene.

Fortell oss hvordan dere ønsker morgendagens kontorer, så finner vi en løsning sammen.

 

Expobygget i korte trekk

 • Her kan de ansatte kombinere aktiv livsstil med effektivt arbeid da bygget inneholder treningsfasiliteter, sykkelparkering og garderobeløsninger

 • Expobygget vil være innfallsporten til Bergen Business Park for gående fra flyplassen. Bygget utgjør en del av fase I bestående av tre næringsbygg og Comfort hotel Bergen Airport som stod ferdig i 2017.

 • Expobyggets torgplan utvikles med fokus på møte mellom mennesker. Her kan du finne arbeidsplasser i co-working-stasjoner, mulighet for et raskt møte og en kaffekopp i vår utvidede "airport-lounge", eller du kan ha lengre møter og konferanser i møteromsavdelingen.

 • Gjennom BREEAM Exellent vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Kontakt oss i dag

Så skreddersyr vi morgendagens kontorløsning i Bergen Business Park for din bedrift.

Kontaktskjema


  • Fredrik Stenvik

   Partner

   +47 92 29 0575

   fs@wps.no

  • Lars Erik Wirsching

   Partner / daglig leder

   +47 90 56 73 80

   lew@wps.no