BREEAM Communities

Bergen Business Park planlegges og utvikles i henhold til prosessverktøyet BREEAM COMMUNITIES.

BREEAM Communities er en vurderingsmetode som benyttes for å forbedre, måle og sertifisere den sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraften i store utviklingsplaner.

For å katalysere en bærekraftig prosess ved utviklingen av Bergen Business Park er alle vesentlige aspekter tenkt inn i prosjektet fra dag èn. I Bergen Business Park er virksomhetenes organisering, byggenes arkitektur og organisering, de tekniske systemene og økonomien planlagt som en helhet. Slik oppstår en synergieffekt mellom de enkelte elementene, som igjen bidrar til en samlet løsning.

 

Størrelsen og kompleksiteten i Bergen Business Park gir stort potensial for å skape merverdi og oppnå miljøgevinster. Utformingen av prosjektet er derfor forankret i et utvidet bærekraftperspektiv som tar opp i seg både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Den tette næringsparken er mer energieffektiv og har lave utslipp. Den kan enklere legge opp til god håndtering av overflatevann, bruk av fjernvarme og andre energi- og miljøbesparende løsninger. Den sammenkoblede parken legger opp til redusert miljøbelastning ved å oppmuntre til alternative transportløsninger som kollektivtransport, sykkelbruk og gange. Det er god forbindelse til kollektivtransport, og god tilkomst til innendørs parkeringsmulighet for sykkel med tilknytning til garderober og trimrom.

Bergen Business Park har fra starten integrert bærekraftig design inn i prosessen med utforming av masterplanen og har som et av de første prosjekt i Norge fått BREEAM krav inn i reguleringsbestemmelsene. Masterplanen gir et felles rammeverk for utbygger, kommunen, engasjerte rådgivere og arkitekter slik at bærekraft blir vurdert på de tidligste stadiene - der potensialet for å oppnå kostnadseffektive fordeler er størst.