Vil bruke resirkulerte oljeplattformer i nytt bygg

Utrangerte oljeplattformer kan få nytt liv i Bergen Business Park. Utbygger ser nå på mulighetene for å bruke materialer fra oljeindustrien som fasadematerialer i det tredje bygget i kontorparken.

– Vi ser på mulighetene, sier Linstows regiondirektør i Bergen, Arild Bruvik.
Han forteller at de har en avtale med selskapet Nordic Circles om å lage fasadene til bygget av demonterte skip og oljeplattformer.
– Det er et pilotprosjekt, for å se hva vi kan bruke. Vi har også avtale med renovasjonsselskapet BIR om å samle inn trevirke fra returstasjoner i Bergen, forteller Bruvik.

Stolt av satsingen
I den nye næringsklyngen miljøsertifiserer Linstow både området, nybyggene og driften med BREEAM.
Alle ferdigstilte bygg er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent, og kontorbyggene har energikarakter A. Områdeutviklingen har BREEAM Communities-sertifikat for prosjekteringsfasen, og er i gang med å BREEAM In-Use-sertifisere driften.
Bruvik, er stolt over den solide BREEAM-satsningen.
– Vi er stolte av at miljø er en rød tråd fra start og inn i levetiden til byggene. Vi fikk til og med inn krav om minimum BREEAM-NOR Very good i reguleringsbestemmelsen, det er ganske unikt.

 

God driv
Utviklingen av Bergen Business Park er godt i gang og både hotell og to kontorbygg står ferdige. 30.000 av 180.000 kvadratmeter er bygget ut, og 800 av 7000 kontorplasser er allerede tatt i bruk. Kontorbygget som nå er på tegneblokken, er på 8.000 kvadratmeter og skal oppføres i massivtre. Foreløpige beregninger viser at trekonstruksjonen vil magasinere 1 500 tonn CO2 og redusere CO2-avtrykket for bygget med ca. 40 prosent, ifølge Linstow.

Viktig å levere på miljø
I tillegg til BREEAM-ambisjonene, har Linstow et eget rammeverk for klimagassrapportering av hele sin eiendomsportefølje. Fra Q1 2021 rapporterer de klimagasspåvirkningen fra hvert enkelt bygg. Rapporteringen blir bakgrunn for reduksjonsmål for 2022. Bruvik forteller at Linstows motivasjon for bærekraftambisjonene er todelt. – I bunn ligget vårt samfunnsansvar og vår plikt til å være med og nå felles mål. I tillegg ser vi at dette er en naturlig utvikling, der det vil være uklokt å havne bakpå. Vi skal tilby gode arealer til leietakere, og når de blir mer opptatt av miljø, blir det viktigere å kunne levere, sier han.

Kontakt megler

For mer informasjon om Bergen Business Park

Kontaktskjema

 • Fredrik Stenvik

  Partner

  +47 92 29 0575

  fs@wps.no

 • Magnus Karlstad

  Næringsmegler

  +47 94 82 91 25

  mdk@wps.no